Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Suu2k4Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 18 Deviations 95 Comments 832 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Activity


[290815][UploadArtwork] Xiumin Cover by Suu2k4
[290815][UploadArtwork] Xiumin Cover
"Cái gọi là duyên phận,chính là trong ngàn vạn người,gặp được được người cần gặp trong ngàn vạn năm,giữa mênh mông hoang hải vô tận của thời gian,không sớm một bước cũng không muộn một bước" - {Gặp Lại Anh Trong Ngàn Vạn Người - Tuyết Ảnh Sương Hồn}
- Credit : nanamisaruwatari,Huynb2001
Loading...
[030915][PSD] Share Pack PSD Cover Luhan by Suu2k4
[030915][PSD] Share Pack PSD Cover Luhan
- Nói vậy thôi chứ còn giữ PSD cái ở trên hà :vv
- Watch+Fav+Cmt= Link Download
- Credit: Res by EliKwon,TúT
Clr by TúT,Shinbyun2k2
Render by finichaneatskimchi,HanYjYoung
Loading...
[PSD] Share PSD Tiffany Cover by Suu2k4
[PSD] Share PSD Tiffany Cover
- Cái này là để dành cho Big Share
- Mà chán quá không làm nữa
- Nên bây giờ share luôn TvT
- Watch+Fav+Cmt=Link Download
- Credit: gatothecrazycat,vonguyentruvlam,Jinah2k2
Loading...
[290815][UploadArtwork] JiYeon Cover by Suu2k4
[290815][UploadArtwork] JiYeon Cover
"Cô gái,vẻ đẹp của em đã khiến biết bao người phải mong ước,em có biết không"
- Credit: In my Fav
Loading...
[290815][UploadArtwork] Jessica Cover by Suu2k4
[290815][UploadArtwork] Jessica Cover
- Thành thật xin lỗi,mình quên nguồn hết rồi TvT
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

Suu2k4's Profile Picture
Suu2k4

Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
- Nick name : Suu
- D.O.B : 04052004
- ZM : me.zing.vn/h/kieudoan405?utm_s…
- FB : www.facebook.com/profile.php?i…
- Bias : Lộc Hàm,Jungkook,Heechul,Jessica,Wendy,...
- Ship : HunHan,ChanBaek,TaeNy,Hanchul,YoonSic,..
- Ai đi ngang watch giùm đi :3
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconsuki-hwang:
Suki-Hwang Featured By Owner Feb 6, 2016  Student Traditional Artist
watch back pls
Reply
:iconmss2605:
MSS2605 Featured By Owner Sep 15, 2015  Student Interface Designer
Watch back? Neko Emoji-27 (Being kawaii) [V2] Emoji08 
Reply
:iconvictoricades:
victoricaDES Featured By Owner Aug 18, 2015  Hobbyist Interface Designer
thank u for the fav (Patterns .2015 (2)).
Reply
:iconsuu2k4:
Suu2k4 Featured By Owner Aug 19, 2015  Student Interface Designer
- You're welcome :3
Reply
:iconaivansxd:
aivansxd Featured By Owner Aug 13, 2015
- watch back, thanks! :happybounce: 
Reply
:iconsuu2k4:
Suu2k4 Featured By Owner Aug 14, 2015  Student Interface Designer
- Done
Reply
:iconnacucheooo0909:
NaCucheooo0909 Featured By Owner Aug 10, 2015
watch back, pls
Reply
:iconsuu2k4:
Suu2k4 Featured By Owner Aug 10, 2015  Student Interface Designer
- Done
Reply
:iconboudiccaacardi:
BoudiccaAcardi Featured By Owner Jun 26, 2015  Hobbyist General Artist
Welcome at DeviantArt! :wave:
Reply
:iconsuu2k4:
Suu2k4 Featured By Owner Jun 29, 2015  Student Interface Designer
Thank you Love 
Reply
Add a Comment: